Záhumení 743/22, 751 02 Troubky
+420 775 321 727

Sbor dobrovolných hasičů

Troubky

O nás

První poradní schůze k založení hasičského sboru v naší obci se konala 16. ledna 1894. Stanovy nově zřízeného hasičského sboru byly osvědčeny Moravským místodržitelstvím v Brně 5. 11. 1894. Na valné hromadě konané 16. 1. 1895 pak bylo zvoleno náčelnictvo. Starostou sboru se stal Martin Špalek, náčelníkem Josef Brázda. Tímto byl tedy zpečetěn vznik jednoho z prvních sborů v okrese Přerov, který spadal k župní jednotě Přerov – Kojetín III. Hned od počátku byla řešena důležitá otázka, která provází většinu sborů po celou dobu jejich existence, 1 508 zlatých 51 krejcarů bylo utraceno za nákup výstroje a výzbroje. Toto vybavení našlo své první úložiště v upraveném chlévě ve staré školní budově (dnešní Záhumení). Sbor čítal 32 členů činných, kteří platili 5 krejcarů měsíčního příspěvku. Za patrona si zvolili jak jinak svatého Floriana.

Sdělení pro členy
Sestry a bratři hasiči vítám vás na našich nových webových stránkách našeho sboru.Sbor si nachal vytvořit stránky pro informaci svým členům o dění ve sboru přeji si aby jste byli co nejvíce informováni o dění v našem sboru.Přístup na stránky www.sdh-troubky.cz.Bude jen na vás jak často budete navštěvovat stránky.V současné době se stránky zaplňují informacemi a fotografiemi z našich akcí.

Chtěl bych Vás informovat,že výroční valná hromada se nekonala v důsledku epidemie.Také zatím v letošním roce se do odvolání konat nebudou.Také celý loňský rok byl pro nás velmi špatný a žádná akce se nekonala.Pevně věřím,že se v letošním roce situace uklidní a budou se moci konat naše akce.Jak vláda povolí rozvolnění tak najdeme termín pro výroční valnou hromadu.
starosta sboru:Zatloukal Vlastimil

Hasičské desatero

1.

Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci ve štěstí.

2.

Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.

3.

Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičského svého zdraví.

4.

Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří tě zvolili, očekávají od tebe činnost zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.

5.

Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.

6.

Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.

7.

Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.

8.

Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všelijaké neshody přátelským způsobil zamezil nebo usmířil.

9.

Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu sobě, ale zřízení, jehož odznak nosíš.

10.

Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.

Toto desatero náš sbor ctí, řídí se ním a dle jeho pokynů také koná…

Sponzoři